Loading...

Kıdrak Premium Villas Müşteri Sözleşmesi
 
1- Eşyaların kırık, dökük, hasar, kayıp, zayi vs. olmasına karşın hasar depozitosu Kıdrak Premium Villas girişinde temsilcimiz tarafından peşin olarak alınacaktır. Müşterinin çıkışında demirbaşların sayımından sonra eşyaların kırık, dökük, hasar, kayıp, zayi vs. olmaması durumunda müşteriye nakit olarak iade edilecektir. Hasarın alınan depozitodan fazla olması halinde farkın ödenmesi için KIDRAK PREMİUM VİLLAS yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.
 
2- Toplam konaklama bedelinden ön ödeme düşülerek kalan ödeme peşin olarak Kıdrak Premium Villas girişinde ev sahibi veya ilgili kişiye nakit olarak yapılmalıdır. Bu ödeme yapılmadan Kıdrak Premium Villas a giriş yapılamamaktadır.
 
3- Kıdrak Premium Villas girişi saati 16:00 dır. Çıkış saati ise rezervasyonun bittiği tarihte sabah saat 10:00 dır. Bu saat dilimleri müşterinin ,ev sahibinin onayını alması ile Kıdrak Premium Villas müsaitlik durumuna göre esnetilebilir.
 
4- Kıdrak Premium Villas ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda ev sahibi veya ilgili kişi bu sorunu gidermekle yükümlüdür. Sorunun çözülemediği durumlarda Kıdrak Premium Villas sorunu gidermeye yardımcı olur.
 
5- Kıdrak Premium Villas tarafından yaptırılmış olan olası deprem/yangın/su baskını/doğal afet vs. her türlü sigorta Kıdrak Premium Villas da konaklayan müşterileri kapsamamaktadır. Kıdrak Premium Villas da konaklayan müşterilerin hayat, sağlık ve hırsızlık sigortaları gibi kişisel sigortalarını yaptırmaları tavsiye olunur.
 
6- Kıdrak Premium Villas da yukarıda açık kimlikleri bildirilen kişiler haricinde kişilerin konaklaması yasaktır. Kıdrak Premium Villas daha önce belirtilmiş olan kapasitesinden fazla kişinin konakladığının tespiti halinde kişileri çıkarma hakkı bulunmaktadır.
 
7- Tarihinde başlayan rezervasyonunuz ile ilgili kalan ödeme miktarıdır. Bu bedel Kıdrak Premium Villas girişinde ev sahibine veya ilgili kişiye nakden ödenir.
 
8- Rezervasyon oluşma tarihinden itibaren bildirilen iptallerde ön ödeme ücreti müşteriye iade edilmez.
 
8.1- Konaklama tarihine 30 günden fazla kalıncaya kadar olan iptallerde ( + 30 GÜN Tarihine Kadar ) ön rezervasyon için alınan kapora bedelinin iadesi yapılmaz. Kalan konaklama bedeli için ayrıca bir ödeme talep edilmez.
 
8.2- Konaklama tarihine 30 gün ve daha az kalıncaya kadar olan iptallerde( + 30 GÜN Tarihi Dahil) ön rezervasyon için alınan kapora bedelinin iadesi yapılmaz ve Kıdrak Premium Villas sahibi alacağı olan kalan konaklama bedelinin tamamını tahsil etme hakkına sahiptir.
 
9- İşbu sözleşmenin onaylanması Villa/Apart Kiralama Sözleşmesi'nde belirtilen maddelerin peşinen kabulu anlamına gelir.
 
10- İhtilaf halinde anlaşmazlıkların çözümü için Fethiye mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
11- İş bu sözleşme 11(onbir) madde halinde Tarihinde tanzim edilmiş olup sözleşmenin bir nüshası Kıdrak Premium Villas ta kalırken diğer nüsha müşteriye verilmiştir.