Loading...

REZERVASYON İPTALİ VE İADE KOŞULLARI
 
MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILAN İPTALLER
Müşteri, Kıdrak Premium Villas toplam konaklama bedelinin %30’u olan ön ödemeyi; web sitesinden Kredi Kartı ile veya bildirilenKıdrak Premium Villas hesabına Havale veya EFT yolu ile yolu ile veya peşin olarak; yaptığı tarihten itibaren geçerli olacak olan rezervasyonunu kendi isteği ile rezervasyon tarihinden önce iptalinde;
 
-Konaklama tarihine 30 günden fazla kalıncaya kadar olan iptallerde ön rezervasyon içinKıdrak Premium Villas tarafından alınan kapora bedelinin (Toplam Konaklama Bedelinin %30’u) iadesini isteyemez;
 
- Konaklama tarihine 30 gün ve daha az kalıncaya kadar olan iptallerde ön rezervasyon içinKıdrak Premium Villas tarafından alınan kapora bedelinin (Toplam Konaklama Bedelinin %30’u) iadesini isteyemez ve Kıdrak Premium Villas sahibi alacağı olan kalan konaklama bedelinin tamamını tahsil edebilir.
Müşteri tarafından oluşturulacak gerekçeli iptal bildirisininKıdrak Premium Villas’a resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile yapılması zorunludur. Resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile yapılmayan bildirimler iptal için geçerlilik oluşturmaz ve yukarıda belirtilen şartların yürürlüğünü ortadan kaldırmaz.Kıdrak Premium Villas rezervasyon iptali onayını müşteriye resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile bildirmediği sürece rezervasyon iptali onaylanmış sayılmaz ve yukarıda belirtilen şartların yürürlüğü devam eder. Rezervasyon iptal tarihi, müşteri tarafından oluşturulan iptal bildirisinin yukarıda belirtilen şartlardaKıdrak Premium Villas’a ulaştığı andan itibaren geçerlidir.
 
İptal durumlarındaKıdrak Premium Villas, konaklama ile ilgili olarak aldığı önlemlerin, masrafların ve Kıdrak Premium Villas sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi adına konaklama anlaşmasında belirtilen toplam konaklama bedeli üzerinden müşteriden yukarıda belirtilen ödemeleri almaya iş bu sözleşmeye istinaden hak sahibidir.
 
Villas Kıdrak TARAFINDAN MÜCBİR SEBEPLER HALİNDE YAPILAN İPTALLER
Kiralanan Kıdrak Premium Villas da, ön görülemeyen durumlar (alt yapı tesisat donanımındaki ani oluşacak problemler, su baskını, yangın, bina taşıyıcı sisteminin hasar görmesi vb.) olması halinde,Kıdrak Premium Villas rezervasyonunuzu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum en kısa zamanda müşteriye gerekçeleri ile bildirilecektir. Bu ve benzeri durumlarda Kıdrak Premium Villas, aynı tarihlerde müsait olan, kiralanan villanın muadili olan farklı bir konaklama imkanı sunmaya çalışır. Müşteri; yaptığı ödemenin tamamının iadesini alma hakkına sahiptir.Kıdrak Premium Villas müşteriden alınan ödemenin; toplam miktarını iade etmekle yükümlüdür.
Müşterinin, kalan ödemeyi rezervasyon girişinde villa/apart sahibine ödememesi durumunda,Kıdrak Premium Villas, söz konusu rezervasyonu iptal etme, daha önce ödenmiş olan ücreti geri ödeme yapmama, yukarıda belirtilen maddeleri aynen uygulama ve bu villaya başka bir rezervasyon alma hakkını saklı tutar.
 
Müşterinin kusurundan kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumları dahil olmak üzere Kıdrak Premium Villas ın iş bu sözleşmenin taraflarının açık beyanıyla rezervasyon onayından itibaren geçerli olmak kaydıyla, Kıdrak Premium Villas ın kullanılmamasındanKıdrak Premium Villas sorumlu tutulamaz. Sözleşmede gösterilen bedelin tümü Kıdrak Premium Villas ın kararlaştırılan teslim tarihinde muaccel hale gelip,Kıdrak Premium Villas’ın bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır